Каменна плоча на чешма с надпис „Направена от Димо Георгиев, Тутракан, 1903 г.”

Движима културна ценност
Отдел:
Исторически музей - Тутракан
Наименование:
Каменна плоча на чешма с надпис „Направена от Димо Георгиев, Тутракан, 1903 г.”
Датировка:
1903 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан