Литография „Хаджи Димитър и Стефан Караджа”, 1891 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Ттуракан
Отдел:
История
Наименование:
Литография „Хаджи Димитър и Стефан Караджа”, 1891 г.
Датировка:
1891 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан