Пиано „Ernst Krause”, Berlin

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пиано „Ernst Krause”, Berlin
Датировка:
Началото на ХХ век
Епоха:
Нова история
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан