Полеви телефонен апарат ТАИ-43 с индукторно повикване

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Полеви телефонен апарат ТАИ-43 с индукторно повикване
Датировка:
обр. 1943 г.
Епоха:
Нова история
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан