Походен котлон (примус)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Походен котлон (примус)
Датировка:
Първа четвърт на ХХ в.
Местонахождение:
Фондофхранилище, ет. 3