Петромаксова лампа

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Петромаксова лампа
Датировка:
Първа четвърт на ХХ в
Местонахождение:
Исторически музей, зала „Градски бит”