Табла (плоча) за писане и смятане

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Табла (плоча) за писане и смятане
Датировка:
втората половина на ХІХ - началото на ХХ в.
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан