Издания на музея
19.04.2016

История на Тутракан-от древността до Освобождението, Т.1

       "История на Тутракан” е подготвена след две години упорита работа. Двата тома са написани на академично ниво. Нейни автори са известни археолози и историци, както и специалисти от Историческия музей в Тутракан. Том 1 обхваща периода от древността до Освобождението (V хил. пр. Хр. – 1878 г.). Научен ръководител на проекта е доц. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН. Автори са доц. д-р Стефан Александров от НАИМ – БАН; Емил Петков – археолог в Исторически музей – Тутракан; ст. н. с. д-р Румен Ковачев от Ориенталския отдел на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и ст. н. с. д-р Румен Липчев от Регионален исторически музей – Силистра.
         Томовете са илюстрирани с многобройни карти, цветни и чернобели фотографии. Изданието завършва с приложения, улесняващи читателя. В съставянето им и в цялостната подготовка на книгите са включени тутраканските музейни специалисти.


 Цена: 15 лв.

 При закупуване на двата тома се ползва отстъпка от цената. Общата сума е 35 лв.