"Синята къща" - Хосе Фуйка

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей
Отдел:
Изобразително изкуство
Наименование:
"Синята къща" - Хосе Фуйка
Датировка:
2006 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Фондохранилище №5