"На брега I" - Маринета Млячкова

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей
Отдел:
Изобразително изкуство
Наименование:
"На брега I" - Маринета Млячкова
Датировка:
2016 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Фондохранилище №5