"Две реки привечер" - Хинко Хинов

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей
Отдел:
Изобразително изкуство
Наименование:
"Две реки привечер" - Хинко Хинов
Датировка:
2016 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Експозиция