"Гола жена върху стол" - Цветанка Петрова

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей
Отдел:
Изобразително изкуство
Наименование:
"Гола жена върху стол" - Цветанка Петрова
Датировка:
Около 80-те години на ХХ в.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Фондохранилище №5