Тежест за рибарска мрежа

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
Етнография
Наименование:
Тежест за рибарска мрежа
Датировка:
Антична
Местонахождение:
Експозиция на ЕМДРЛ