Въдица

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
Етнография
Наименование:
Въдица
Датировка:
Антична
Местонахождение:
Експозиция на ЕМДРЛ